Despre proiect

Şcoala Gimnazială sat  Strejnicu, com. Tg. Vechi, jud.  Prahova și structura ei Grădinița cu Program Normal Târgşoru Vechi funcţionează în baza LEN din 2011, a HCL nr. 49 din 16.08.2011. Şcoala având personalitate juridică şi grădiniţa- structură se află în subordinea Inspectoratului Şcolar Prahova şi a MEN. 

Atât școala cât și grădinița dispun de clădiri conforme activităţilor educative, pe care le desfăşoară.

Școala are 17 săli de clasă, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), 1 cabinet (informatică), o sală de sport, un teren de sport, o bibliotecă, spaţii aferente personalului didactic, nedidactic sau auxiliar (cabinete director, secretar, contabil, cancelarie, spaţii de depozitare), 4 grupuri sanitare pentru elevi, 1 grup sanitar pentru profesori.

Grădinița are două săli de clasă spaţioase, luminoase, dotate cu mobilier adecvat, o cancelarie, sală pentru centrala termică, un grup sanitar, hol, spațiu pentru material didactic. În curtea grădiniței este amenajat un spațiu de joacă adecvat vârstei preșcolarilor..

În anul școlar 2020-2021 sunt  încadrate 41 cadre didactice, dintre care 31 titulare şi 9 suplinitoare calificate. Din cele 40 de cadre didactice, 23 au gradul didactic I, 7 au gradul didactic  II, 5 au gradul didactic definitiv, alte 6 cadre fiind debutante.

      Personalul didactic auxiliar este format dintr-un secretar  şi un contabil.

      Îngrijirea spaţiilor şcolare este asigurată de 3 îngrijitoare (1 îngrijitoare la grădiniţă şi 3 la şcoală).

            Anul şcolar 2020 - 2021 a început cu un efectiv de 638 copii dintre care 78 preșcolari încadrați în 3 grupe (câte 1 la fiecare nivel) și 560 elevi: 282 elevi la clase de învățământ primar, 278 elevi la clase de învățământ gimnazial (câte trei clase pe nivel).

         Adresa website-ului şcolii este http://www.scoalastrejnicu.ro/

Beneficiari direcţi ai educaţiei

elevi în învăţământul prescolar - 78
elevi în învăţământul primar - 282
elevi în învăţământul gimnazial- 278
TOTAL 638